WAHL EIENDOM AS - EIER, FORVALTER, UTVIKLER OG FOREDLER FAST EIENDOM.

Oscarsgate2

Langsiktig eierskap i kontor- og handelseiendom.

 

Utvikling av Kontor- og handelseiendommer.

 

Forvaltning og utvikling av nærsentere.

 

Utvikling, bygging og salg av boliger.

Wahl Eiendom etablerte og startet sin eiendomsvirksomhet
i  1984.

Wahl Eiendom har pr. mai 2014 12 ansatte.  Vår virksomhet definertes først og fremst innenfor eiendomsutvikling, langsiktig eierskap og forvaltning/foredling av egne eiendommer.  Våre eiendommer og prosjekter ligger innenfor følgende forretningsområder:

Wahl Eiendom Fundament: Eierskap i et langsiktig perspektiv
Wahl Eiendom Boligutvikling: Bygging av boliger for salg
Wahl Eiendom Næringsutvikling: Erverve næringseiendom for utvikling og senere salg.
Nærsenter Utvikling: Erverve, utvikle og forvalte/foredle nærsentre.

Wahl Eiendom forvalter og eier pr mai 2014 ca 120 000m2 handels og kontoreiendom og har ca 130 000m2 under utvikling.

Geografisk opererer vi hovedsakelig i Oslo, Trondheim og Bergen.

Wahl Eiendom har et godt omdømme, bred erfaring og kompetanse innenfor våre forretningsområder.  Eiendommer og prosjekter styres av selskapet selv, gjennom den kompetanse og erfaring som over tid er bygget opp og som i dag finnes i egen organisasjon.

mer om selskapet 

frontpageGressen13

norsk-eiendom-medlemslogo