wahl-eiendom-as
Wahl Eiendom AS

Selskapet

Wahl Eiendom AS etablerte sin eiendomsvirksomhet i 1984. Historien strekker seg imidlertid tilbake til 1905, der man frem til 1984 eiet og drev en av Norges største trykkerivirksomheter.

Virksomheten i Wahl Eiendom i dag er i all hovedsak knyttet til eiendomsutvikling, forvaltning og foredling av egen langsiktig eiendomsportefølje. Eiendomsutvikling vil være rettet mot både videresalg og langsiktig eierskap, hovedsaklig innenfor segmentene kontor, handel og nærsenter. I tillegg er boligutvikling et satsningsområde.

Selskapet eies i dag av Sigurd A. Wahl, Camilla Wahl og Sebastian Wahl.

Styret

Styreleder: Camilla Wahl
Styremedlemer: Sigurd Wahl, Sebastian Wahl og Lars Kristiansen


Ansatte

Camilla Wahl

Arbeidende styreleder

Eivind Bøe Johannessen

Adm. Dir

Mona Olsen

Adm. sektretær

Hege Lund Mathisen

Kontoransvarlig

Christopher W. Felix

Markeds- og utleiedirektør

Rune Jensen

Økonomidirektør

Eirik Knudsen

Eiendomssjef

Cesilie Mora

Eiendomssjef

LES OM VÅR VIRKSOMHET

NæringBoligSamlet portefølje